Kirkevoll skolekor hører til Kirkevoll Skole. Skolen ligger ved Fana kirke utenfor Bergen.

Kirkevoll Skolekor ble startet i 1957. Elisabet Byrkjeland var dirigent for koret fra 1957 til 1993. I denne perioden var koret godt kjent i kormiljøet i Norge. De deltok i konkurranser både i inn- og utland, og gjorde seg bemerket med sin klokkeklare og rene klang. Elisabet Byrkjeland var aktiv med i organisasjoner for barne- og ungdomskor, og i 1990 ble hun tildelt Kongens Fortjenestemedalje i gull for sitt arbeid med barnekor. Gunvor Bleiklie(niese av Elisabet), startet opp med Kirkevoll Skolekors Aspirantkor i 1985. I 1993 overtok hun Kirkevoll Skolekor, og er fortsatt dirigent for koret. Ingvild Bruland Kyte overtok Aspirantkoret i 1997, og har også fungert som hjelpedirigent for Kirkevoll Skolekor.

Kirkevoll skolekors Aspirantkor har i dag ca. 20 medlemmer fra 2.-4. trinn de øver hver torsdag fra 17:30 til 18:15 i kvarten på Kirkevoll Skole. Kirkevoll Skolekor har i dag ca. 40 medlemmer de øver hver torsdag fra 18:00 til 19:30 på musikkrommet på Kirkevoll skole.

De fleste medlemmene i dette koret er fra 5.-7. trinn. Koret har også medlemmer fra ungdomsskolen og videregående skoler. Kirkevoll Skolekor deltar på de fleste arrangementene i regi av Ung i Kor-Vest. Dirigentene er ansatt i Bergen Kulturskole, men har samtidig sitt daglige virke som lærere på Kirkevoll barne- og ungdomsskole.

Koret deltar aktivt på konserter som blir arrangert i Fanabygden, og har også de siste årene arrangert egen vårkonsert i Fana Kulturhus og egen julekonsert i Fana kirke. Kirkevoll Skolekor feirer sitt 60-årsjubileum i 2017. I den anledning har vi valgt å spille inn en CD med de julesangene som vi ofte synger på julekonsert i begynnelsen av desember og på julaften i Fana kirke.